bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 14 verš 9

I vytáhl proti nim Zerach Mouřenín, maje v vojště desetkrát sto tisíců, a vozů tři sta, a přitáhl až k Maresa.