bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 15 verš 10

I sebrali se do Jeruzaléma třetího měsíce, patnáctého léta kralování Azova,