bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 15 verš 11

A obětovali Hospodinu v ten den z kořistí přihnaných, volů sedm set a ovcí sedm tisíc.