bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 15 verš 17

Ačkoli výsosti nebyly zkaženy v lidu Izraelském, srdce však Azovo bylo celé po všecky dny jeho.