bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 15 verš 4

Ješto, kdyby se v úzkosti své k Hospodinu Bohu Izraelskému byli obrátili a hledali ho, byliť by ho nalezli.