bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 15 verš 5

Ale časů těchto není bezpečno vycházeti ani vcházeti; nebo nepokoj veliký jest mezi všemi obyvateli země,