bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 11

O jiných pak věcech Azových, prvních i posledních, zapsáno jest v knize o králích Judských a Izraelských.