bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 12

Potom léta třidcátého devátého kralování svého nemocen byl Aza na nohy své těžkou nemocí, a však v nemoci své nehledal Boha, ale lékařů.