bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 13

A tak usnul Aza s otci svými, a umřel léta čtyřidcátého prvního kralování svého.