bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 2

Tedy vzav Aza stříbro i zlato z pokladů domu Hospodinova i domu královského, poslal k Benadadovi králi Syrskému, kterýž bydlil v Damašku, řka: