bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 5

To když uslyšel Báza, přestal stavěti Ráma, a zanechal díla svého.