bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 16 verš 6

V tom Aza král pojal všecken lid Judský, a pobrali kamení z Ráma i dříví, z něhož stavěl Báza, a vystavěl z něho Gabaa a Masfa.