bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 13

A práci mnohou vedl při městech Judských, muže pak válečné a slovoutné měl v Jeruzalémě.