bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 14

A tento jest počet jich po domích otců jejich: Z Judy knížata nad tisíci: Adna kníže, a s ním udatných rytířů třikrát sto tisíc.