bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 15

A po něm Jochanan kníže, a s ním dvě stě a osmdesát tisíc.