bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 16

Po něm Amaziáš syn Zichrův, kterýž se dobrovolně byl oddal Hospodinu, a při něm dvakrát sto tisíc mužů udatných.