bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 3

A byl Hospodin s Jozafatem; nebo chodil po cestách Davida otce svého prvních, aniž hledal modl.