bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 4

Ale Boha otce svého hledal, a v přikázaních jeho chodil, aniž následoval skutků lidu Izraelského.