bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 5

I utvrdil Hospodin království v ruce jeho, a dal všecken lid Judský dary Jozafatovi, tak že měl bohatství a slávy hojně.