bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 17 verš 7

Léta pak třetího království svého poslal knížata svá: Benchaile, Abdiáše, Zachariáše, Natanaele a Micheáše, aby učili v městech Judských.