bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 18 verš 15

Ještě řekl jemu král: I kolikrátž tě mám přísahou zavazovati, abys mi nemluvil než pravdu ve jménu Hospodinovu?