bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 18 verš 32

Nebo uzřevše hejtmané nad vozy, že on není král Izraelský, obrátili se od něho.