bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 19 verš 3

Ale však nalezly se věci dobré při tobě, že jsi vysekal háje z země, a nastrojil srdce své, abys hledal Boha.