bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 2 verš 13

Protož posílámť teď muže moudrého, umělého a opatrného, kterýž byl u Chírama otce mého,