bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 2 verš 2

Odečtl Šalomoun sedmdesát tisíc nosičů a osmdesát tisíc těch, kteříž tesali na hoře, a úředníků nad nimi tři tisíce a šest set.