bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 2 verš 5

Dům pak, kterýž stavěti chci, veliký býti má; nebo Bůh náš větší jest nade všecky bohy.