bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 2 verš 9

Aby mi připravili dostatek dříví; nebo dům, kterýž já stavěti chci, veliký býti má a slavný.