bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 20 verš 1

I stalo se potom, že přitáhli synové Moáb a synové Ammon, a s nimi někteří od Ammonitských, proti Jozafatovi na vojnu.