bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 20 verš 35

Potom stovaryšil se Jozafat král Judský s Ochoziášem králem Izraelským, kterýž sobě bezbožně počínal.