bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 21 verš 11

Přesto nadělal výsostí po horách Judských, a uvedl v smilství obyvatele Jeruzalémské, nýbrž dostrčil, jako i Judské.