bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 21 verš 18

Potom pak po všem ranil jej Hospodin na střevách jeho nemocí nezhojitelnou.