bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 21 verš 5

Ve dvou a třidcíti letech byl Jehoram, když počal kralovati, a osm let kraloval v Jeruzalémě.