bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 21 verš 6

A chodil po cestě králů Izraelských, tak jako činil dům Achabův; nebo dceru Achabovu měl za manželku, a činil zlé věci před očima Hospodinovýma.