bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 21 verš 8

Ve dnech jeho odstoupili Idumejští, aby nebyli poddáni Judovi, a ustanovili nad sebou krále.