bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 22 verš 10

Pročež Atalia matka Ochoziášova viduci, že umřel syn její, vstavši, pomordovala všecko símě královské domu Judského.