bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 22 verš 2

Ve čtyřidcíti a dvou letech byl Ochoziáš, když kralovati počal, a jediný rok kraloval v Jeruzalémě. Jméno pak matky jeho Atalia dcera Amri.