bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 22 verš 3

I on také chodil po cestách domu Achabova, nebo matka jeho nabádala jej k nepobožnosti.