bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 23 verš 10

A postavil všecken lid, (a jeden každý měl braň v ruce své), od pravé strany domu až do levé strany domu, proti oltáři a proti domu, při králi všudy vůkol.