bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 23 verš 12

V tom uslyševši Atalia hřmot sbíhajícího se lidu, a chválícího krále, vešla k lidu do domu Hospodinova.