bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 23 verš 17

Potom šel všecken lid do domu Bálova a zbořili jej i oltáře jeho, a obrazy stroskotali. Matana pak kněze Bálova zabili před oltáři.