bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 10

Tedy veselila se všecka knížata i všecken lid, a přinášejíce, metali do truhly, až se zpořádali.