bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 2

A činil Joas to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma po všecky dny kněze Joiady.