bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 21

Oni spikše se proti němu, ukamenovali jej z rozkazu králova v síni domu Hospodinova.