bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 26

A tito jsou, kteříž se spikli proti němu: Zabad syn Simaty Ammonitského, a Jozabad syn Simrity Moábského.