bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 27

O synech pak jeho, a o veliké dani od něho uložené, i o stavení domu Božího, to vše sepsáno jest v knize královské. Kraloval pak Amaziáš syn jeho místo něho.