bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 4

Potom pak uložil v srdci Joas, aby opravil dům Hospodinův.