bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 24 verš 7

Nebo Atalia bezbožná a synové její vlámali se do domu Božího, a všecky věci posvěcené domu Hospodinova obrátili na modly.