bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 1

V pětmecítma letech kralovati počal Amaziáš, a kraloval dvadceti devět let v Jeruzalémě. Jméno matky jeho Joadan z Jeruzaléma.