bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 11

Mezi tím Amaziáš posiliv se, vedl lid svůj, a táhl do údolí solnatého, a porazil synů Seir deset tisíců.