bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 25 verš 12

Deset také tisíců živých jali synové Judští, a vedli na vrch skály, a sházeli je s vrchu té skály, tak že se všickni zrozráželi.